Ochutnávky

27. júna 2019 - Najbližšia ochutnávka našich vín v chotári   ( www.modranskepivnice.sk )

Historická pivnica, prešovňa a vinohradnícky dvor bývajú sprístupnené v rámci ochutnávok našich vín :                            06. 04. 2019 ( www.modranskepivnice.sk),                                      27. - 29.  9. 2019 (www.vinobraniemodra ),                                    9. 11. 2019 ( www.chutemalychkarpat.sk),                                          15. - 16. 11. 2019 Otvorené pivnice na MVC ( www.mvc.sk ).