Ochutnávky

Historická pivnica, prešovňa a vinohradnícky dvor bývajú sprístupnené v rámci ochutnávok našich vín na podujatiach : 

27. 7. 2019 Vinári v chotári  (www.modranskepivnice.sk ),             27. - 29.  9. 2019 (www.vinobraniemodra ),                                    9. 11. 2019 ( www.chutemalychkarpat.sk),                                          15. - 16. 11. 2019 Otvorené pivnice na MVC ( www.mvc.sk ).