Ing.Radovan Krajčovič  - R. K. VIN MODRA
rodinné vinohradníctvo - vinárstvo

Vína plné chuti na váš stôl z modranských vinohradov

Predaj vína                                    Vína, ktoré vyrábame, ponúkame priamo v sídle spoločnosti v Obchode s vínom.  Vybrať si môžete fľašové vína, alebo si môžete nechať načapovať, tradičné modranské sudové víno.

Po dohode je možný aj dovoz vína priamo k zákazníkovi.

Historická 400 ročná pivnica sa nachádza vo vinohradníckom dome, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny mesta Modra. Zaujímavosťou pivnice sú mnohé mince, ktoré v minulosti vkladali do kamenných múrov spokojní návštevníci, aby sa raz opäť stretli v našej pivnici. Ponúkame v nej ochutnávky pre malé skupiny osôb.

Ochutnávky našich vín ponúkame počas Dňa modranských pivníc ( www. modranskepivnice.sk ) v apríli, ďalej v máji a novembri na podujatí Otvorené pivnice na MVC ( www.mvc.sk ).

Individuálne ochutnávky ponúkame na objednávku vopred.

VÍNO NA SVADBU

Tradičné modranské sudové víno, si môžete dať načapovať v ľubovoľnom množstve. Je to ľahké stolové víno, vhodné na rôzne oslavy, vrátane svadby, kde sa predpokladá konzumácia aj iných nápojov a jedál. Víno pôsobí pozitívne na trávenie a navodzuje príjemnú spoločenskú atmosféru.

Víno si môžete dať načapovať aj do vami prinesených veľkoobjemových nádob, alebo do sklených fliaš, s vami navrhnutou etiketou.

Spoznajte naše vína